Inrochtaineacht

Tá Bosca Poist Digiteach tiomanta don fhaisnéis go léir a chur ar fáil do chách, beag beann ar chumas.

An aidhm atá againn

Chun é sin a bhaint amach, tá ár suíomh gréasáin deartha againn sa chaoi is go leantar treoirlínte áta leagtha amach ag an W3C (Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda). Cuireann Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin an W3C treoirlínte inrochtaineachta ar fáil agus is tagarmharc inrochtaineachta iad sin a aithnítear go hidirnáisiúnta. Tá sé d’aidhm againn cloí le Leibhéal A Dúbailte de Threoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasan 2.0 an W3C.

Seo cuid de na buntáistí a bhaineann le hinrochtaineacht: